USŁUGI
BUDOWLANE

Oferujemy:

równanie i profilowanie
dróg gruntowych,

równanie i profilowanie
terenu pod realizacje,

wyburzenia,

zagęszczanie gruntu,

utylizacja gruzu
budowlanego.

Świadczymy szeroki zakres usług w zakresie robót ziemnych, przygotowania terenu pod inwestycje  oraz wynajmu sprzętu budowlanego. Prowadzimy nadzory inwestorskie nad inwestycjami oraz kierowanie robotami budowlanymi.

Posiadany park maszynowy:

Środki transportu:

 • ciągniki siodłowe wraz z naczepami samowyładowczymi,
 • auta ciężarowe trzy- i czteroosiowe,
 • betonomieszarki,
 • popy do betonu towarowego.

Sprzęt budowlany:

 • równiarka drogowa,
 • koparka kołowa EDER 18 t,
 • koparka kołowa ATLAS 12 t,
 • spycharki gąsienicowe,
 • ładowarki czołowe,
 • zamiatarka drogowa,
 • młot wyburzeniowy,
 • wał wibracyjny.