PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Przedmiotem naszych
opracowań są:

obiekty przemysłowe,

obiekty handlowe,

obiekty użyteczności
publiczne,

budynki mieszkalne
i biurowe,

konstrukcje inżynierskie.

Pracownia projektowa specjalizuje się w wykonywaniu opracowań projektowych dla stadium koncepcji, projektów budowlanych, przetargowych i wykonawczych. Specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów inżynierskich oraz konstrukcjach prefabrykowanych. Prowadzimy nadzory inwestorskie nad inwestycjami oraz kierowanie robotami budowlanymi.

Działalność i doświadczenie pracowni projektowej rozwijane jest również poprzez zawodową aktywność partnerów w badaniach naukowych oraz pracę dydaktyczną na Politechnice Wrocławskiej. Stawiamy na profesjonalizm, rzetelność i jakość.

Kierownikiem pracowni projektowej jest dr inż. Sławomir Rowiński (www.srowinski.pl)