Beton towarowy

Beton produkowany jest w pełni zautomatyzowanym, komputerowo sterowanym węźle betoniarskim, ze składników o wysokiej jakości, zgodnie z obwiązującymi normami. Wytwarzane mieszanki betonowe wyróżniają wysokie parametry mechaniczne, wytrzymałościowe, które są weryfikowane przez uprawnione laboratorium na etapie produkcji w wytwórni oraz na budowie.

Oferujemy:

  • beton towarowy każdej klasy i konsystencji wg PN-EN 206-1,
  • beton towarowy z dodatkami uplastyczniającymi, uszczelniającymi, mrozoodpornymi,
  • beton ze zbrojeniem rozproszonym,
  • transport betonu na miejsce wbudowania oraz pompowanie w szalunki,
  • na zamówienie wykonujemy beton towarowy o indywidualnie zaprojektowanych parametrach.